Militära flygövningar 2023

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
16-19 AURORA23/FMÖ23 Försvarsmaktsövning i sydöstra Sverige.
22-23 ACE23 Flygövning i norra Sverige.
23-24 BALTOPS23 En marinövning med inslag av flygstridskrafter i södra Östersjön.
33/34 ARTIC FIGHTER MEET23 Flygövning i norra Sverige.
37-38 NOCO23  Marinövning i med inslag av flyg sydöstra Sverige.
37-38 TTP23 Flygövning i Norrland (inställd).
40  STEK23 Flygövning i västra Sverige.
36-37 HÖSTGLÖD23 Arméövning med flyginslag på Gotland.
41-42 TEX23 Transportflygövning främst i västra mellersta Sverige.
49 SEAL23 Flygövning i sydöstra Sverige.

Mer information om flygövningar finns på Försvarsmaktens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!