Ansökan om flygprocedurer

Innan en flygplats kan implementera flygprocedurer och luftrum måste en ansökan skickas in till Transportstyrelsen. Det är viktigt att du ansöker i god tid. För att hanteringen ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att fylla i blanketten noggrant samt läsa igenom föreskriften och checklistan.

Tänk på att

  • Läsa igenom vad ansökan ska innehålla enligt ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:98) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer, samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst. 
  • Kontrollera punkterna i checklistan nedan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga fält i ansökan. Om det saknas uppgifter måste vi begära komplettering, vilket försenar handläggningen.
  • Skicka blanketten samt övrig dokumentation till Transportstyrelsen enligt de instruktioner som finns på blanketten.

Checklista

När blanketten är komplett ifylld och innehåller de uppgifter som nämns i föreskriften, bör även följande kontrolleras innan ansökan skickas in:

  • Att hindermätningen är högst två år gammal vid ansökningstillfället.
  • Att luftrummet inrymmer procedurernas primärytor.
  • Att en flygsäkerhetsbedömning är utförd med rätt deltagande och med relevanta riskkällor.
  • Att flygvalidering är genomförd vid ansökningstillfället (i tillämpliga fall).
  • Att inga VSS-ytor genomträngs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!