Transportstyrelsens tillsynsprogram 2023 för flygtrafiktjänster (ATM/ANS) och utbildningsorganisationer för flygledare (TO)

Transportstyrelsen tillsynsprogram för 2023 finns nu tillgängligt.

Tillsynsprogrammet visar det kvartal tillsynen kommer att utföras och innefattar enbart de tillsyner som ingår i det fastställda programmet. Om ni redan nu ser att ni har begränsade möjligheter att vara tillgängliga för tillsyn specifika datum inom det kvartal då tillsyn planerats för er organisation är vi tacksamma om ni kan meddela dessa datum till susann.landqvist@transportstyrelsen.se.

Respektive tillsynsteam kommer att kontakta er senast 6 veckor före tillsynen för detaljplanering.

 För att se tillsynsprogram för 2023, Klicka här

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!