Anmälan och hantering av ändringar för flygtrafiktjänster

Leverantörer av flyglednings- och flygtrafiktjänster ska följa sitt eget ledningssystem för att genomföra ändringar. Anmälan om ändringar som ska meddelas och/eller godkännas av Transportstyrelsen skickas till luftfart@transportstyrelsen.se.

Enligt EU förordning 2017/373 (ATM/ANS.OR.B.010, ATM/ANS.OR.A.040 & ATM/ANS.OR.A.045) ska förändringar anmälas till Transportstyrelsen.

Alla förändringar som skickas in till Transportstyrelsen tilldelas ett diarienummer, vilket ska användas vid vidare kontakt, uppdateringar och avslut av ärenden.

För att underlätta hantering vid anmälan om förändringar till Transportstyrelsen finns nedan länk till webbformulär som bör användas. Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka in den med ev. bifogade filer till luftfart@transportstyrelsen.se

 

  Ändringsanmälan i enlighet med EASA (transportstyrelsen.se)

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!