Kontakt angående flygtrafiktjänster

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på sektionen för flygtrafiktjänster på Transportstyrelsen.

Vi ansvarar för

  • föreskrifter för flygtrafiktjänster 
  • tillstånd, certifikat och godkännanden när det gäller flygtrafiktjänster
  • tillsyn av flygtrafiktjänstorganisationer och flygtrafiktjänstskolor
  • undantag från bestämmelser om flödesplanering

Om du har frågor till sektionen för flygtrafiktjänster kan du kontakta sakkunnig som du hittar i nedanstående tabell, eller skicka e-post till luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan om att använda STS/ATFMX i färdplanen ska sökas hos LFV Flight Planning Centre (FPC).

Funktion Kontaktperson,
telefonnummer
Chef sektionen för flygtrafiktjänster

Ann Gyldén
010-495 45 07 
070 - 107 45 64

Flygtrafikledningtjänster (ATS)

Joel Johansson
010-495 30 59

Anmälan om förändring av funktionella system:

  • Anmälningar FS
  • driftgodkännande av funktionella system

luftfart@transportstyrelsen.se

Tillsyn av:

  • flygtrafiktjänstorganisationer
  • flygtrafiktjänstskolor

Katarina Leijonberg
010-495 73 68

Flygbriefingtjänst (AIS)

Helen Erikson
010-495 52 24 

Flygräddningstjänst (SAR)

Katarina Leijonberg
010-495 37 68
 

Flygvädertjänst (MET)

Jonas Kostmann
010-495 36 06
 

Fördelning av radiofrekvenser

Morgan Sundell
010-495 52 66

ICAO anropssignaler

Susann Landqvist
010-495 37 77

Undantag från bestämmelser om flödesplanering

LFV Flight Planning Centre (FPC)
fpc@lfv.se
08-797 63 40 

Funktionella luftrumsblock
DK/SE FAB

Kristina Holmberg
010-495 37 11

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!