Seminarium för bemannade varmluftsballonger

Varmt välkommen till ett kärnfullt digitalt seminarium där vi önskar se att alla eller flertalet ballongoperatörer och ballongföretag samt alla ballongtekniker, ballongpiloter- och instruktörer i Sverige deltar.

Datum: 2022-04-07
Tid: Kl 13.00-16.00
Plats: Digitalt, via Skype for business
Inbjudna: Alla ballongoperatörer, ballongföretag, ballongtekniker, ballongpiloter kopplat till bemannade ballonger i Sverige samt deltagare från Transportstyrelsen.

Detta seminarium vänder sig till alla som opererar, gör underhåll och sköter luftvärdighet på bemannade ballonger i Sverige samt utbildar inom Svenska Ballongfederationen.

Årets seminarium kommer under rådande omständigheter att ske digitalt och fokusera på det som är mest aktuellt just nu, det vill säga information och viss utbildning med ambitionen att finna en positiv utveckling och samverkan mellan Transportstyrelsen och de svenska ballongoperatörerna.

Agenda

13.00–13.10 Per Englund: Välkomnande och diverse information

13.10–13.35 Anders Leufgård: Information från Transportstyrelsen, gamla och nya avgifter, flera olika ballongoperatörer som nyttjar en deklaration

13.35–14.05 Per Englund: Deklarationer, kommersiell verksamhet

Ca 14.05–14.20 paus

14.20–14.30 Per Englund: Lågflygtillstånd

14.30–14.45 Christer Fridell: Tillsyn

14.45–14.55 Per Englund: Tidskrav för ballongtekniker

14.55–15.15 Rickard Ekengren och Magnus Forslund: Flygcert, flygutbildning, tidskrav för examiners och kontrollanter

Ca 15.15–15.25 paus

15.25–15.35 Susanne Thörn, ekonom: Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn

15.35–15.55 Frågestund (PerE och övriga vid TS)

15.55–16.00 Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att ta med sig in i framtiden.Alla deltagare

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

För att vi skall få seminariet att fungera optimalt har vi valt att genomföra mötet digitalt.

Vänligen anmäl dig till den digitala seminarieeftermiddagen:

Anmälan görs snarast via e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se

Kontakt och mer information

Om du har frågor eller om du vill ha någon speciell del belyst under seminariet är du givetvis välkommen att skicka e-post eller ringa till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!