Flygsäkerhetsseminarium helikopter

Varmt välkommen till ett kärnfullt digitalt flygsäkerhetsseminarium där vi önskar se att alla inom målgruppen AOC, SPO och Statsluftfart deltar.

Syfte

Syftet är att lyfta fram flygsäkerhetsrelaterade frågor och vänder sig till alla som opererar inom helikopterflygverksamheten i Sverige.

Årets första seminarium kommer under rådande omständigheter att ske digitalt och fokusera på det som är mest aktuellt just nu, det vill säga flygsäkerhet, information och viss utbildning med ambitionen att finna en positiv flygsäkerhetsutveckling och samverkan mellan Transportstyrelsen och alla helikopteroperatörer i Sverige.

Var och när

Var: Digitalt – du får en länk (Skype for business) per e-post dagen innan seminariet efter att du gjort erforderlig anmälan.

När: 2022-03-16, kl. 13.00–16.30.

Agenda

Tid Presentatör Ämne
13:00-13:10 Per Englund, flyginspektör/flygteknisk inspektör Välkomnande och diverse information
13:10-13:30 Anders Leufgård, sektionschef  Information om Transportstyrelsen, introduktionsflygning, mm
13:30-14:00 Gästföreläsare: Christoffer Massinger, ANS-inspektör, Flygtrafiktjänster (SLif) U-Space
14:00-14:20 Gästföreläsare: Jörgen Andersson, Luftrum och flygplatser (SLia) Inrättande av flygplats
14:20-14:40 Cirkatid - paus  
14:40-15:00 Tillsyn: Christer Fridell Bruttolista (säkerställa regelefterlevnad)
15:00-15:25 Regler: Christer Ullvetter Ny föreskrift om nödradiosändare
15:25-15:50 Tillstånd: Christian Lofur, flyginspektör (SLoh) Focal point vid flera SM eller CMM
15:50-16:00 Kort paus, bensträckare  
16:00-16:20 Per Englund och övriga vid TS samt alla deltagare Frågestund
16:20-16:30 Per Englund och övriga vid TS samt alla deltagare Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att ta med sig in i framtiden 

Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

För att vi skall få seminariet att fungera optimalt har vi i dessa Covid-19 tider valt att genomföra mötet digitalt.

Vänligen anmäl dig snarast till den digitala seminarieeftermiddagen. Anmälan göres snarast via e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se.

Kontakt och mer information

Om du har frågor eller om du vill ha någon speciell del belyst under seminariet är du givetvis välkommen att skicka e-post eller ringa till Barbro Holmqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se.

Välkommen

Transportstyrelsen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!