Flyguppvisningar

För att få anordna en flyguppvisning krävs tillstånd från den lokala polismyndigheten där uppvisningen ska äga rum. Dessutom krävs att en uppvisningsledare, som är godkänd av Transportstyrelsen och har ett giltigt behörighetsbevis, ansvarar för uppvisningen.

För att få det behörighetsbevis som krävs för att ansvara för en flyguppvisning krävs att du:

  • är minst 21 år
  • har personlig lämplighet
  • har administrativ kompetens
  • har flygoperativ kompetens inom den typ av luftfart som berörs
  • har kunskap om innehållet i dessa föreskrifter, samt de föreskrifter som reglerar den typ av luftfart som berörs
  • har kunskap om gällande trafikregler för luftfarten, gällande föreskrifter för luftrummets användning samt eventuella lokala trafikföreskrifter.

Du hittar blanketten för ansökan om behörighetsbevis för uppvisningsledare (L 1800) på Transportstyrelsens webbplats under blanketter.

Behörighetsbeviset gäller i 2 år och utfärdas inom ett eller flera av följande fyra kompetensområden:

  • all flyguppvisning
  • fallskärm
  • varmluftsballong
  • segelflyguppvisning.

Detta regleras enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning; LFS 2007:28.

Avgift för behörighetsbeviset

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att utfärda behörighetsbeviset. Här hittar du aktuell avgift för behörighetsbevis för uppvisningsledare.

Sök tillstånd hos polisen

För att få anordna en flyguppvisning krävs tillstånd från den lokala polismyndigheten där uppvisningen ska äga rum. Transportstyrelsen ges ofta möjlighet att yttra sig över ansökan om flyguppvisningen. En flyguppvisning räknas som ett offentligt arrangemang. Ansök om tillstånd för flyguppvisning på blankett från polisens tillståndsenhet.

Kontakt

Kontakta transportstyrelsen, Christer Fridell, telefon 010-495 32 37 eller e-post christer.fridell@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!