Flygoperativt

Här har vi samlat information som är viktig för dig som privat- eller allmänflygare när det gäller det flygoperativa.

VFR-handbok för privatflygare

Lär dig mer om flygreglerna genom att följa med på en flygtur från Västerås/Johannisberg (ESSX) till Halmstad (ESMT). Här finns bland annat siktminima, sammanställningar över Del-NCO sorterat på nyckelord och information om farligt gods.

 VFR-handbok för privatflygare

Flygsäkerhetsprogrammet (H50P)

Kungliga svenska aeroklubben - KSAK - är numera ansvariga för H50P-kompendierna som lever vidare inom KSAKs Flygsäkerhetsprogram. En uppdaterad version av H50P-kompendierna finns på KSAK's webbplats.

Flygsäkerhetsprogrammet på KSAK's webbplats 

Avancerad flygning

Operativa regler för avancerad flygning finns i kommissionens förordning (EU) 965/2012. Där anges bl.a. krav på riskanalys före icke-kommersiella speciella verksamheter. Avancerad flygning är en sådan. Vad som gäller för sikt och lägsta flyghöjd finns beskrivet i genomförandeförordning (EU) 923/2012.

Eftersom de nationella föreskrifterna om avancerad flygning (LFS 2007:45) inte längre gäller för de flesta tänkbara luftfartygen har dessa upphävts. Det medför att det inte längre är krav på speciellt tillstånd för att ta med passagerare vid icke-kommersiell avance.

För att utföra avancerad flygning under 500 fot AGL krävs särskilt tillstånd enligt SERA.5005(f) i kommissionens förordning (EU) 923/2012).

Rapportera flygtid

Du ska rapportera in statistiska uppgifter för ditt luftfartyg. Observera att om luftfartyget inte flugit alls under året ska även detta rapporteras. Rapportera då 0 landningar och 0 flygtimmar i lämplig typ av flygning.

Rapportera luftfartshändelse

Händelserapporterna ligger till grund för Transportstyrelsens statistik- och analysarbete gällande tillbud och olyckor. Händelser inom luftfarten delas in i tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier).

Kontakt

Vid frågor kontakta luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!