Privat- och allmänflyg

Informationen på de här sidorna vänder sig till dig som flyger privat- och allmänflyg och till dig som är intresserad av att börja med att flyga på din fritid.

Transportstyrelsen arbetar för en säker luftfart. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Vi har därmed ett övergripande ansvar för flygning som utförs av privatpersoner.

Populära sidor

Antalet luftrumsintrång fortsätter att stiga

År 2015 ökade luftrumsintrången med 22 % jämfört med ett genomsnitt av de fyra föregående åren och detta är inte bra för flygsäkerheten. Det är i de allra flesta fall privatflygare som flyger VFR som av olika anledningar flyger in i kontrollerad luft utan klarering. Läs i broschyren "Information om luftrumsintrång" som riktar sig både till piloter och flygtrafiktjänsten och EASA:s information om luftrumsintrång "Airspace Infringement". Ta till dig informationen och följ den, så kommer vi förhoppningsvis få se en minskning av luftrumsintrången.

Vinschlinor kan vara en fara för allmänflyget

I vissa områden finns det en viss risk att ett flygplan eller en helikopter på låg höjd kan kollidera med en vinschlina från en skärmflygare. Läs på sidan Vinschlinor kan vara en fara för allmänflyget.

Luftvärdighetsförnyelse

Transportstyrelsen skickar inte längre ut en påminnelse när luftvärdigheten går, eller har gått ut på luftfartyget. Det åligger ägaren eller operatören att försäkra sig om att ett luftfartyg är luftvärdigt före flygning. Detta gäller alla typer av luftfartyg, EASA/Bilaga I/Experiment etc.

Här finns förnyelse av luftvärdighet EASA luftfartyg respektive förnyelse av luftvärdighet Icke EASA luftfartyg beskrivet.

Här finns blanketter som rör luftvärdighet samlade.

Du kan kontrollera luftvärdigheten genom att söka luftfartyg i luftfartygsregistret, med reservation för att det kan vara en viss eftersläpning i registret.

Flyget och miljön

Gå gärna in på våra sidor om miljö och hälsa för att läsa om vårt arbete med miljöfrågor. Bland annat kan du läsa om hur du flyger bullersmart på den här sidan om buller.

Prenumerera på information från Transportstyrelsen

Du kan få information till din mejl från Transportstyrelsen när något nytt publiceras eller uppdateras på webbplatsen. Det kan till exempel handla om nya regler inom luftfarten.

Anmäl dig till vår prenumerationstjänst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!