Ansök om operativ auktorisation enligt PDRA-S01 – tillstånd med fördefinierad riskanalys

Här kan du läsa mer om tillståndet PDRA-S01.

PDRA-S01 omfattar följande typ av flygning:

  • med drönare med maximalt mått på 3 meter och maximal startvikt (MTOM) på upp till 25 kg
  • inom synhåll för fjärrpiloten
  • över ett kontrollerat markområde, som kan vara inom tätbebyggelse och
  • lägre än 120 meter över den överflugna markytan.

Du kan läsa de fullständiga kraven som gäller för PDRA-S01 i regelverket AMC4 Article 11 Rules for conducting an operational risk assessment, (EU) 2019/947 .

Vid flygningar enligt en PDRA ska utbildningen av fjärrpiloter genomföras hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten.

Mer information om kompetenskrav för fjärrpiloter i den specifika kategorin

När din ansökan blivit godkänd och du har fått en operativ auktorisation enligt PDRA, gäller den för flygning enligt villkoren i tillståndet och för en bestämd tidsperiod. Så länge du håller dig inom villkoren för tillståndet behöver du alltså inte ansöka om nytt tillstånd för varje enskild flygning.

Kom ihåg att du måste registrera dig, eller din organisation, som operatör innan du kan ansöka om en operativ auktorisation enligt PDRA.

Mer information om registrering av operatör

Redovisa i lämplig dokumentation

Att kraven som finns i AMC4 av artikel 11 ovan uppfylls ska redovisas i någon lämplig dokumentation. Du som ansöker ska alltså beskriva hur kraven uppfylls i just den aktuella organisationen. Det kan innefatta procedurer och checklistor för förberedelser, flygning, efterarbete, underhåll, träning, utbildning och ansvarsområden etc. Detta kan du dokumentera i till exempel

Så här ansöker du om tillstånd för PDRA

Vid ansökan ska du skicka in ovanstående dokumentation tillsammans med ansökningsblankett. Blanketten kan du fylla i på webben, men det behöver skrivas ut för att skrivas under.

Blankett - Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg

Det kan sedan fotas eller skannas och mejlas tillsammans med övrig dokumentation till luftfart@transportstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om PDRA" i ämnesfältet.

Det går även bra att skicka allt eller delar av ansökan via post till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

I fall ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess bör de inte skickas per mejl till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!