Ansök om operativ auktorisation enligt PDRA – tillstånd med fördefinerad riskanalys

Tillståndstypen som kallas PDRA är ett tillstånd som gäller för en särskild typ av verksamhet eller flygning. För denna särskilda verksamhet finns det fastställda krav, som måste kunna uppfyllas av operatören.

Följande typer av PDRA finns utgivna än så länge.

PDRA-G01

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och som genererar max kinetisk energi på 34 kJ
 • utom synhåll för fjärrpiloten, men med visuell övervakning av luftrummet
 • över glest befolkat område
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan och
 • i okontrollerat eller avgränsat luftrum.

Kinetiska energin räknas ut genom formeln (m∙ v2)/2, där m är massa (kg) och v är hastigheten (meter/sekund).

Om drönaren är av kategorin flygplan, ska hastigheten vid planflykt användas. Alltså, då drönaren flygs på en bestämd höjd, rakt fram och inte lutar åt något håll.

För övriga kategorier av drönare ska termineringshastigheten användas, alltså maximal hastighet vid fritt fall då drönaren slår emot markytan.

Lite mer speciella konstruktioner (till exempel gyrokopter) kan kräva andra metoder.

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats.

Läs mer om tillståndet PDRA-G01 och hur du ansöker om det

PDRA-G02

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och som genererar max kinetisk energi på 34 kJ
 • utom synhåll för fjärrpiloten
 • över glest befolkat område och
 • i avgränsat luftrum (t.ex. restriktionsområde).

Kinetiska energin räknas ut genom formeln (m∙ v2)/2, där m är massa (kg) och v är hastigheten (meter/sekund).

Om drönaren är av kategorin flygplan, ska hastigheten vid planflykt användas. Alltså, då drönaren flygs på en bestämd höjd, rakt fram och inte lutar åt något håll.

För övriga kategorier av drönare ska termineringshastigheten användas, alltså maximal hastighet vid fritt fall då drönaren slår emot markytan.

Lite mer speciella konstruktioner (till exempel gyrokopter) kan kräva andra metoder.

Mer information om hur man beräknar termineringshastigheten på NASA:s webbplats.

Läs mer om tillståndet PDRA-G02 och hur du ansöker om det

PDRA-S01

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och maximal startvikt (MTOM) på upp till 25 kg
 • inom synhåll för fjärrpiloten
 • över ett kontrollerat markområde, som kan vara inom tätbebyggelse och
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan.

Läs mer om tillståndet PDRA-S01 och hur du ansöker om det

PDRA-S02

Den omfattar följande typ av flygning:

 • med drönare med maximalt mått på 3 meter och maximal startvikt (MTOM) på upp till 25 kg
 • utom synhåll för fjärrpiloten, men med visuell övervakning av luftrummet
 • över ett kontrollerat markområde inom glest befolkat område och
 • lägre än 120 meter över den överflugna markytan.

Läs mer om tillståndet PDRA-S02 och hur du ansöker om det

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!