Ansök om LUC – ett verksamhetstillstånd med privilegier

LUC är ett tillstånd som ges till en organisation eller ett företag, där det ingår vissa privilegier eller rättigheter att själv besluta om godkännande för flygning. LUC står för Light UAS operator certificate. Tillståndet innebär att flygning kan ske enligt en PDRA, utan att man först ansöker om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Detsamma gäller för en typ av flygning som inte finns utgiven som PDRA, men som ändå är en typ av aktivitet som redan genomförs av LUC-operatören.

Detaljerade krav för vad som gäller om LUC finns i regelverket Part C – Light UAS operator certificate (LUC) till (EU) 2019-947 samt i AMC/GM till denna.

Läs även ändringar av AMC/GM (december 2020).

Så här ansöker du om LUC

Vid ansökan om LUC ska det framgå hur verksamheten kommer att bedrivas för att hantera risker och genomföra flygningar på ett säkert sätt. Detta kan visas genom följande två huvuddokument:

OM och SMM kan kombineras i en LUC-manual: - AMC1 UAS.LUC.040 LUC manual.

Ansökan ska i övrigt innehålla följande (AMC1 UAS.LUC.010(2)):

 • namn på organisationen och adress till huvudsakligt verksamhetsställe (principal place of business )
 • bekräftelse på att ansökan är en formell ansökan om LUC
 • bekräftelse på att organisationen eller företaget som ansöker har verifierat att all dokumentation som skickas med ansökan uppfyller tillämpliga krav
 • önskat datum för att påbörja verksamheten som ansökan gäller för
 • underskrift av verkställande direktör (accountable manager ) på företaget eller organisationen som ansöker
 • lista på bilagor som ska följa med ansökan (listan kan utökas utifrån den ansökandes behov):
  • följande personal ska vara namngiven: verkställande direktör (accountable manager), flygchef (operations manager), teknisk chef (maintenance manager), skolchef (training manager), säkerhetschef (safety manager), säkerhetsskyddschef (security manager ) och person ansvarig för att besluta om flygning med drönare
  • lista över drönare som ingår i verksamheten
  • detaljer över vilka kontroll- och övervakningsmetoder som används i verksamheten
  • identifiering av de operationella specifikationer som ansökan gäller för
  • operations manual (OM) och safety management manual (SMM) eller kombinerat i en LUC-manual
  • en åtgärdstrappa eller liknande presentation över de delmål som behöver nås i processen för ett LUC-tillstånd. Den bör innehålla information om respektive delmål samt måldatum
  • dokument för att verifiera inköp, hyra, kontrakt eller brev med avsiktsförklaring
  • beskrivning av faciliteter och utrustning som behövs och finns , och
  • beskrivning av utbildning och kvalificering av flygande personal och markpersonal.

Vid flygningar enligt en LUC ska utbildningen av fjärrpiloter genomföras hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten.

Mer information om kompetenskrav för fjärrpiloter i den specifika kategorin

Kom ihåg att organisationen eller företaget som ansöker om LUC, först måste vara registrerad som operatör innan ansökan kan göras.

Mer information om registrering av operatör

Delar av ansökan som innehåller underskrifter kan fotas eller skannas och mejlas tillsammans med övrig dokumentation till luftfart@transportstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om LUC" i ämnesfältet.

Det går även bra att skicka allt eller delar av ansökan via post till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

I fall ansökningshandlingarna innehåller känsliga personuppgifter, personnummer eller uppgifter som omfattas av sekretess bör de inte skickas per mejl till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!