Kategori certifierad – en av tre kategorier

I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Om de krav som gäller för kategori öppen eller specifik inte kan uppfyllas, ska ansökan göras för den certifierade kategorin.

I följande fall ska ansökan om tillstånd för den certifierade kategorin göras:

  • drönaren har ett mått på 3 meter eller mer och ska flygas över folksamlingar
  • flygningen innefattar persontransport
  • flygningen innefattar transport av farligt gods som kan innebära hög risk för personer vid en olycka.

Det kan även finnas fall där ansökan gjorts för den specifika kategorin, men där Transportstyrelsen efter granskning av riskanalysen bedömer att risken med flygningen inte kan kompenseras i tillräcklig mån utan certifiering genom en ansökan för den certifierade kategorin.

Inga särskilda bestämmelser – följ reglerna för bemannad luftfart

Det finns inga särskilda bestämmelser för just den certifierade kategorin, så drönare, operatörer och andra i den certifierade kategorin behöver följa de regler som finns för bemannad luftfart tillsvidare. Flygning av drönare i den certifierade kategorin omfattas av de krav som anges i genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (SERA) och kommissionens förordningar (EU) nr 965/2012 (OPS) och (EU) nr 1332/2011 (ACAS). Ett drönarsystem som omfattas av certifiering ska uppfylla de krav som fastställs i kommissionens förordningar (EU) nr 748/2012 (Part-21), (EU) nr 640/2015 (Part-26) och (EU) nr 1321/2014 (Part-M/145).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!