Ansökan om charter- och serieflygning

En ansökan om enstaka flygningar (adhoc-flygning) ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 48 timmar innan flygningen ska påbörjas. Lördagar, söndagar och svenska helgdagar räknas inte in i dessa 48 timmar.  

En ansökan om en serieflygning ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast 14 dagar innan flygningen ska påbörjas. 

En ansökan om tillstånd för charter ska vara på något av de skandinaviska språken eller på engelska och innehålla följande uppgifter:

  • Lufttrafikföretagets namn, postadress, telefon och e-postadress
  • Luftfartygstyper som ska användas
  • Dagar och tider för önskad flygning
  • Beskrivning av de flyglinjer som ska trafikeras, inklusive uppgift om lufttransporter på eventuella delsträckor
  • Flygnummer
  • Lufttrafikföretag som inte har operativ licens (OL) enligt förordning (EG) nr 1008/2008 ska även bifoga bevis på försäkring som motsvarar kraven i förordning (EG) nr 785/2004
  • Lufttrafikföretag som inte har drifttillstånd (AOC) enligt förordning (EU) nr 965/2012 ska även uppge nationalitets- och registreringsbeteckningar för de luftfartyg som ska användas
  • Om verksamheten helt eller delvis ska bedrivas genom wet lease
  • Chartrarens namn och adress
  • Vid serieflygning ska även kopia av kontrakt mellan chartrare och lufttrafikföretag bifogas ansökan

Klicka här för ansökan

Ansökan skickas till:

E-post: trafficpermit@transportstyrelsen.se