Storbritannien

EU har ingått ett heltäckande luftfartsavtal med Storbritannien. Det bilaterala luftfartsavtalet mellan Sverige och Storbritannien tillämpas därför inte längre. För information om innehållet i avtalet mellan EU och Storbritannien, se EU-avtal - Transportstyrelsen.

Det heltäckande luftfartsavtalet mellan EU och Storbritannien ger utrymme för EU:s medlemsstater att ingå bilaterala överenskommelser med Storbritannien om att ge varandras lufttrafikföretag rätt att tillhandahålla frakttjänster med s.k. femte frihet till tredje land. Sverige har gjort en sådan överenskommelse med Storbritannien. För svenska lufttrafikföretag innebär det t.ex. rätt att utföra en fraktflygning från Sverige via Norge till Storbritannien. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!