Moldavien

EU har ingått ett heltäckande luftfartsavtal med Moldavien. Det bilaterala luftfartsavtalet mellan Sverige och Moldavien tillämpas därför inte längre. För information om innehållet i avtalet mellan EU och Moldavien, se EU-avtal - Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!