Gambia

Ett luftfartsavtal träffades 2012 mellan Sverige och Gambia. Avtalet är förhandlat på engelska, därför är texten nedan på engelska .

The agreement was initialled on 11 December 2012, but has not yet been signed. It has been approved by the Swedish Government.

Designation principle

Multiple designation.

Traffic rights for airlines designated by Sweden

The designated airlines of Sweden have the right to operate in both directions between points in Sweden via intermediate points to points in Gambia and points beyond.

The designated airlines are entitled to exercise full 5th freedom traffic rights.

Possibility to enter into co-operative marketing arrangements such as blocked-space or code sharing also with a third Party.

Capacity regime

No specific limitations.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!