Vägledande underlag från EASA rörande begränsning av smittspridning under flygutbildning

2022-03-15

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar, myndighet och kompetens att ge direktiv i folkhälsofrågor. För branscher som har stor internationell samverkan gäller även att aktörer så långt som möjligt anpassar sig till varandra.

Flyget är en sådan bransch. För att ge råd och samordna har EASA publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur smittspridning kan begränsas under genomförande av flygutbildning.

EASA COVID-19 Guidance for training and examinations