Vad som gäller för att flyga och utbilda sig i det eldrivna luftfartyget Pipistrel Virus SW 128

2022-03-15

Transportstyrelsen tidigare tagit fram nationella föreskrifter (samt skickat in ett undantag till EASA) som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. 

Samtidigt ger föreskrifterna flygskolor, ATO eller DTO, möjlighet att använda eldrivet flygplan i utbildning till PPL eller LAPL. Dessa föreskrifter kommer dock att upphävas den 31 dec 2021. Från och med 1 januari 2022 ersätts dessa av ett beslut som anger vilka villkor som ska gälla. I princip är det samma villkor som tidigare framgått i föreskrifterna som gäller.

Mer information om flygutbildning som rör Pipistrel Virus SW 128