Till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

2022-03-15

Den 18 maj 2021 trädde ett avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.