Måldokument för PPL/LAPL

Transportstyrelsen har tagit fram ett måldokument som beskriver vilka kunskapskrav en LAPL- eller PPL-pilot måste uppfylla.

Transportstyrelsens måldokument ska ses som ett komplement till den syllabus som EASA publicerar i AMC1 FCL.210; FCL.215. De förtydligar vilka kunskapskrav som gäller för LAPL/PPL.

Transportstyrelsen kan varken införa striktare krav än, eller ge lättnader mot, den syllabus EASA publicerar. Vi kan endast förtydliga vilka krav som ställs under examinationen. 

Frågedistribution

I nedanstående frågedistributionsdokument framgår hur många frågor som kommer inom respektive delområde vid teoriexaminationer till LAPL/PPL.

Frågedistribution PPL

Förändringar i måldokument från 2023-01-09

Transportstyrelsen uppdaterar måldokumenten för LAPL/PPL. Ändringarna avser rättningar av felstavningar samt:

  • Luftfartsrätt - 010.06.00.00 Hänvisning till ICAO Doc 8168 ändrad från Volume I till Volume III
  • Allmän luftfartygskunskap - 022.02.06.00 Kunskapskraven för fartmätarens vita och gula båge är borttaget för helikopter
  • Massa och balans:
    031.02.01.00
    Ändringar av definitioner för massa
    031.01.02.02 Kunskapskravet avseende stallfart vid olika tyngdpunktslägen är borttaget för helikopter
  • Operativa förfaranden - 071.02.13.02 Kunskapskravet avseende friktionskoefficienter är borttaget

Ändringarna började gälla 2023-01-09. Text i blått är tillagd text. Genomstruken text i rött är borttagen text.

Gällande måldokument för PPL/LAPL (från 2023-01-09)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!