Söka undantag från regel/alternativt sätt att uppfylla regel/enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

2022-03-15

Med anledning av att det inkommer en del frågor kring Transportstyrelsens syn på undantag från regler, alternativt sätt att uppfylla ett AMC (AltMoC) eller att frångå en egen manual vid enstaka tillfällen vill vi klargöra vilka eventuella möjligheter som finns kring detta.

 Läs mer på sidan Ansöka om undantag från regel, ansöka om AltMoC eller ansöka om att tillfälligt frångå organisationens manual

För undantag som specifikt rör teoretisk examination finns särskild information rörande detta på Ansöka om undantag för teoriexamination.