För provvakter för teoriprov inom flygutbildning

När blivande piloter har genomfört sin utbildning ska de genomgå ett teoriprov. Teoriprovet ska genomföras tillsammans med en av Transportstyrelsens anställda provvakter.

Bli en provvakt

I nuläget har Transportstyrelsen inget behov av att rekrytera nya provvakter men tar löpande emot intresseanmälningar. Intresseanmälningar skickas via e-post till via elevanmalan@transportstyrelsen.se.

Anmälan ska innehålla vilken ort du avser vara verksam i. När behov finns i något område kommer vi kontakta de kandidater som avser verka där.

Instruktion för provvakter

Transportstyrelsen har tagit fram en instruktion till dig som är provvakt om vad du behöver veta kring förfarandet vid teoriprov.

Svensk version: Instruktion för provvakt (pdf, 506 kb)
Engelsk version: Instructions for invigilator (pdf, 631 kb)

Innan provskrivning skall teoriansvarig på flygskolan ha godkänt eleven i systemet att skriva aktuellt delämnesprov, samt säkerställt att eleven har erhållit användarnamn och lösenord från Transportstyrelsen till examinationssystemet PEXO.

Anmäl provskrivning till Transportstyrelsen

Bokning av provskrivning sköts genom att eleven eller skolan kontaktar dig som provvakt. Du ska senast 48 timmar före inplanerat skrivtillfälle anmäla detta till Transportstyrelsen. Du anmäler via följande formulär.

Anmälan teoriprov

Inloggning till PEXO

Inloggningen till PEXO tar några minuter och för att undvika att eleverna ser provvaktens lösenord ska inloggningen ske innan eleverna kommer in i provsalen. Adressen för inloggningen är https://www.teoriexamination.transportstyrelsen.se.

För att undvika att systemet belastas i onödan är det en fördel om alla elever inte loggar in i systemet samtidigt. Låt eleverna logga in och starta sin examination med ett litet mellanrum (så mycket att du ser att de kommer in i provet).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!