Behörigheter för piloter

Här hittar du information om olika behörigheter för piloter. 

Mörkerbehörighet (NR)

Du som ska flyga i mörker behöver ett bevis för det. Utbildning genomförs hos en godänd utbildningsorganisation. När utbildningen är genomförd ansöker du tillsammans med utbildaren om ett behörighetsbevis. Ansökan sker med följande blankett:

Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning

Instrumentbehörighet (IR)

En instrumentbehörighet ger rätt att flyga i enlighet med instrumentflygregler (IFR).

För att kunna erhålla en IR måste du genomgå en kurs vid en godkänd utbildningsorganisation (ATO).

En instrumentbehörighet är giltig i ett år. Den förlängs med en kompetenskontroll (PC) som ska genomföras tidigast 90 dagar innan utgångsdatum men senast på utgångsdatum av behörigheten.

Efter genomgörd utbildning ansöker du om behörigheten med följande blanketter:

Basic instrument rating (BIR)

Bestämmelserna för BIR (Basic Instrument Rating) trädde ikraft den 8 september 2021 och avser befogenheter att genomföra flygningar enligt IFR på enpilotsflygplan, med undantag för flygplan med höga prestanda och varianter som påvisar att en fullständig instrumentbehörighet (IR) krävs.

Skillnaden mot en konventionell instrumentbehörighet (IR) är att beslutshöjden (DH) eller minimihöjden för nedstigning (MDH) som används som operativa minima vid flygplats ska vara minst 200 fot mer än vad som annars skulle beräknas samt att sikten som används i operativa minima vid flygplats ska vara minst 1500 meter.

Behörigheten kan utfärdas för både en- och flermotoriga enpilotsflygplan.

Utbildningen till BIR består av tre moduler(fyra för flermotoriga flygplan). Samtliga moduler förutom modul tre ska slutföras vid en godkänd utbildningsorganisation(ATO).

Behörigheten är giltig i ett år och vid förlängning av en BIR ska sökande:

  • Genomföra en kompetenskontroll(PC) tidigast 90 dagar innan utgångsdatum men senast på behörighetens utgångsdatum; eller
  • Inom giltighetstiden ha genomfört sex timmar som befälhavare enligt IFR, inkl. tre instrumentinflygningsprocedurer samt en utbildningsflygning på minst en timme med behörig instruktör för BIR

Behörigheten ersätter de tidigare reglerna och behörigheten för EIR (Enroute Instrument Rating).

För att ansöka om grundläggande instrumentbehörighet (BIR) ska följande blankett användas: 

IR/BIR Aeroplane

För förlängning av en grundläggande instrumentbehörighet (BIR) används följande blankett:

Intyg om förlängning av BIR

R/T-prov

En radiotelefonistbehörighet får man efter genomförd utbildning samt teoretiskt och praktiskt prov. För piloter gäller att det teoretiska provet ska vara genomfört och godkänt innan första EK-flygningen. Det praktiska provet genomförs sedan tillsammans med uppflygningen för PPL, CPL eller MPL.

Gör du R/T-prov i annan roll än som pilot använder du istället denna blankett för den praktiska delen:

Ansökan/protokoll vid prov för radiotelefonibehörighet

Språkbehörighet

För att få operera ett luftfartyg krävs att du har tillräckliga språkkunskaper i engelska eller det språk man talar i landet där man för tillfället flyger. Ett språkprov kan göras om du har gällande R/T behörighet (se ovan). Ett språkprov genomförs tillsammans en språkkontrollant (language assessor).

Sök språkkontrollant

Ansökan om språkbehörighet

Flygtestbehörighet

För att kunna utföra flygtester på ej certifierade luftfartyg krävs det att man har en flygtestbehörighet. Utbildning för behörigheten genomförs hos en godkänd utbildningsorganisation. Efter genomför utbildning ansöker du om behörigheten med hjälp av följande blankett:

Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet enligt DEL-FCL, flygplan eller helikoptrar

PICUS - Pilot In Command Under Supervision

PICUS är ett sätt att samla tid som PIC (Pilot In Command, befälhavare) i en flerpilotmiljö utan att vara befälhavare. När man agerar som PICUS så agerar man alltså som befälhavare under övervakning av den faktiska befälhavaren. Ansvaret för luftfartyget vilar fortfarande på den faktiska befälhavaren.

Tillgodoräknande av PICUS tid, i syfte att nå kraven för ett ATPL flygprov, får genomföras så länge AMC1 FCL.050 (b) (5) följs. Om organisationen har ytterligare krav skall även dessa följas. Transportstyrelsen kräver en verifiering av att AMC 1 FCL.050 har följts. Detta i skriftlig form av en person i ledande befattning såsom chefspilot, chefsinstruktör, flygchef, baschef eller chefsinstruktör. Vid dokumenteringen i flygdagboken av PICUS tiden skall AMC 1 FCL.050 (b) (1) (v) följas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!