Nya versioner av regelverket publicerade under februari 2022 av EASA

2022-03-15

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

EASA har i denna version tagit med de uppdateringar som ingår i Regulation (EU) 2021/2227 och som till stor del träder i kraft den 30 oktober 2022. Metodiken EASA har använt är att gällande version står först och med följande notering underst [point FCL.---- applicable until 29 October 2022 — Regulation (EU) 2021/2227].

Under ovanstående beskrivna regelparagraf står den version som träder i kraft den 30 oktober 2022 och för att ytterligare särskilja de två versionerna skiljer sig färgen i texten. Även här används noteringen [point FCL.--- applicable from 30 October 2022] underst.

Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) EASA (europa.eu)

EASA har även publicerat en ny version av det konsoliderade regelverket på sin hemsida.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1178-20220131