Notices to examiners (NOTEX)

Vid behov ger Transportstyrelsen ut NOTEX (notices to examiners) när vi behöver ge riktad och tidskritisk information till kontrollanter. Här finner du publicerade NOTEX uppdelat årsvis. De Notex som utgått eller inarbetats i kontrollanthandboken är borttagna.

2023

2022

2021

2020

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!