Information gällande övergång från EIR till BIR

2022-03-15

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Från den 9 september 2022 får innehavare av EIR inte längre utöva sina EIR-befogenheter. Vissa tillgodoräknanden medges mot en BIR behörighet, dock allra senast tom 8 september 2022.

Information om påbörjad praktisk utbildning

Information om påbörjad teoretisk utbildning

Information om konvertering av befintlig EIR till BIR eller CB IR