Implementering av "All weather operations" och nya bränslebestämmelser i teoriexaminationer

2023-02-13

Regelförändringarna som började gälla 30 oktober 2022 i förordning (EU) 965/2012 kommer implementeras i teoriexaminationer för ATPL, CPL, IR, CBIR och BIR 15 mars 2023.

EASAs regelpaket "All weather operations" och de nya bränslebestämmelserna som började gälla 30 oktober 2022 och ändrade förordning (EU) 965/2012 (genom genomförandeförordning (EU) 2021/1296 och 2021/2237 med tillhörande AMC och GM) kommer implementeras i de teoretiska examinationerna till ATPL, CPL, IR, CBIR och BIR 15 mars 2023.

På EASAs webbplats för ECQB finns "TK Syllabus Comparison Document v.4" med information om hur regelförändringarna påverkar syllabusen.

European Central Question Bank (ECQB) | EASA (europa.eu)