Presentationer från seminarier

Här hittar du presentationer från seminarier. 

Skolchefsmöte ATO - 8-9 februari 2023

Nedan återfinns presentationer från skolchefsmötet för ATO 8-9 februari 2023. Presentationerna tillhandahålls i PDF-format.

För er som inte lämnade någon utvärdering på seminariet finns det möjlighet att göra det i efterhand på nedanstående länk eller QR-kod.

Utvärdering skolchefsmöte ATO 2023

8 februari

Ämne Föreläsare
Organisation och nyheter Toni Reuterstrand, Transportstyrelsen
Regeluppdateringar Sandra Aldin, Transportstyrelsen
Slutsatser från utredningar inom skolverksamhet (laddas upp inom kort) Peter Swaffer, Statens Haverikommission
Teoretisk examination Alexander Röstberg, Transportstyrelsen
Transportstyrelsens hemsida Alexander Röstberg, Transportstyrelsen
Information från certifikatsektionen Emelie Skärberg, Transportstyrelsen
Från FAA till EASA - BASA, Basic instrument rating (BIR) Marcus Pihlflykt, Transportstyrelsen
Återmatning från verksamhetskontroller(VK) Daniel Wastesson, Transportstyrelsen
Återmatning EASA-audit av TS Toni Reuterstrand, Transportstyrelsen
Elflyg - Erfarenheter från verkligheten Johan Norberg, Green Flight Academy AB

9 februari

Ämne Föreläsare
FSTD Pär Wilund, Transportstyrelsen
Del-NCO Toni Reuterstrand, Transportstyrelsen
Erfarenheter från flygprov Toni Reuterstrand, Transportstyrelsen
Praktisk utbildning och diskussioner Daniel Wastesson, Transportstyrelsen
Flygcertifikat Emelie Skärberg, Transportstyrelsen
Flygsäkerhet, händelsestatistik Marcus Pihlflykt, Transportstyrelsen
IFR till flygplatser utan ATS Marcus Pihlflykt, Transportstyrelsen
Aktuella ämnen inom flygmedicin Richard Söderberg, Transportstyrelsen
Dag Lemming, Transportstyrelsen

DTO-möte 8 februari 2020

Presentationer DTO-möte 2020

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!