Beslut om begränsning av tillstånd och återlämnande av certifikat

2022-03-15

Med hänsyn till det intresse Transportstyrelsen beslut rörande Tellus Aviation Academy Sweden AB och dess tillstånd har skapat väljer Transportstyrelsen att publicera besluten för att underlätta begäran om utlämnande av allmän handling.