Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:13

2022-06-10

Transportstyrelsen har genomfört ändringar i TSFS 2018:13 om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis. Ändringarna innebär bl.a. att möjligheten att göra en enklare validering för privatflygning enligt 9-11 § TSFS 2018:13 upphävs från och med 21 juni 2022. Detta beror på EU-regler kommer att börja gälla istället från och med detta datum.

Ändringen av TSFS 2018:13 återfinns på nedanstående länk.
Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Mer information över vilka möjligheter som det finns för validering och konvertering av ett certifikat som utfärdats av tredje land återfinns på Transportstyrelsens webbplats: Certifikat från land utanför EASA - Transportstyrelsen