Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik.

Publicerades 2022-03-15

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Publicerades 2022-03-15

Information regarding conversions of FAA certificates for aeroplane into Part-FCL licences

On 18 May 2021, a new agreement entered into force, Annex 3 to the BASA agreement, which enables conversions of private pilot licens for aeroplane (incl. SEP, MEP, Night and Instrument) for FAA licence holders.

Publicerades 2021-05-18