Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildning till LAPL/PPL

Transportstyrelsen rekommenderar flygskolor att inkludera numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildningen till LAPL/PPL

Publicerades 2022-11-28

Regelförändringar enligt förordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL amendment 12

Information om regelförändringarna i genomförandeförordning (EU) 2021/2227 och AMC/GM till Del-FCL, amendment 12 som gäller sedan 30 oktober 2022.

Publicerades 2022-11-17

Information till utbildningsorganisationer avseende regelförändringar i och med genomförandeförordning (EU) 2021/2227

Transportstyrelsen har tagit fram en hjälpande tabell för utbildningsorganisationer i syfte att identifiera skillnader som kan komma att behöva omhändertas.

Publicerades 2022-09-16

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2018:13

Transportstyrelsen har genomfört ändringar i TSFS 2018:13 om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Publicerades 2022-06-10