Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

EASA webinar för flyglärare

EASA kommer genomföra ett webinar för flyglärare den 28 mars.

Publicerades 2023-03-22

Means of keeping ATPL/IR-theory valid with IR-privileges restricted to third-country aircrafts

Information concerning changes to means of maintaining ATPL/IR-theory for licence holders with IR-privileges restricted to third-country registered aircrafts.

Publicerades 2023-03-13

Upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till tredjeland

Ny tillämpning avseende upprätthållande av ATPL/IR-teori för IR-behörigheter begränsade till luftfartyg i tredjeland.

Publicerades 2023-03-13

Ny tolkning gällande giltighetstid av ATPL-teori

Med anledning av en ny tolkning av FCL.025 i förordning (EU) 1178/2011 så kommer ett CPL-certfikat enbart kunna tas ut inom 36 månader från slutförd teoriexamination till ATPL.

Publicerades 2023-03-10

New interpretation of FCL.025 concerning the validity of ATPL-theory

Due to a new interpretation of FCL.025 in regulation (EU) 1178/2011, it will only be possible to obtain a CPL-licence during the initial 36 months after having completed an ATPL theoretical examination.

Publicerades 2023-03-10