Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. 

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Skolchefsmöte ATO 2023

Transportstyrelsen bjuder in till skolchefsmöte för ATO för flygplan och helikopter 8-9 februari 2023.

Publicerades 2023-01-26

EPAS 2023-2025

EASA har publicerat en ny EPAS för åren 2023-2025.

Publicerades 2023-01-20

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26)

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat (TSFS 2021:26).

Publicerades 2022-12-20

Ändringar i måldokument för LAPL/PPL

Transportstyrelsen har publicerat ändringar i måldokumenten för LAPL/PPL. Ändringarna avser rättningar av stavfel, uppdaterade referenser samt några lättnader i kunskapskraven

Publicerades 2022-11-29

Numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildning till LAPL/PPL

Transportstyrelsen rekommenderar flygskolor att inkludera numeriska väderprognosmodeller i teoriutbildningen till LAPL/PPL

Publicerades 2022-11-28