Luftfart

Transportstyrelsen och situationen i Ukraina

Den nuvarande situationen i Ukraina får stor påverkan på transportområdet. Transportstyrelsen följer noga utvecklingen.

Samlad information gällande situationen i Ukraina