Register för lokförarbevis, utbildningsanordnare och examinatorer

Transportstyrelsen håller register över lokförarbevis i Sverige. Här kan du läsa mer om register och avgifter.

Årlig registerhållningsavgift

För handläggning och förvaltning av förarbevisregistret för lokförare tar Transportstyrelsen ut en årlig avgift för den som innehar ett förarbevis. Se aktuell avgift.

Vill du veta mer om avgiften? Läs mer i våra frågor och svar om registerhållningsavgiften.

Transportstyrelsens registerhållning innebär

  • löpande registrering av regelbundna hälsokontroller för förare
  • utredning av förare som inte uppfyller hälsokrav
  • utredning när läkarutlåtande inte skickas in till Transportstyrelsen
  • utfärdande av kopia av förlorat förarbevis
  • handläggning vid ändringar av personuppgifter, till exempel namnbyte
  • handläggning vid återkallande av förarbevis.

Giltiga tillstånd – utbildningsanordnare och examinatorer

Via länken nedan kan du se vilka utbildningsanordnare som får bedriva utbildning för förare av järnvägsfordon och vilka examinatorer som får genomföra prov för kompletterande intyg.

Utbildningsanordnare och examinatorer med giltiga tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!