Museiorganisationer

Organisationer som bara bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnvägsområdet kan vara befriade från vissa avgifter och få en kostnadsreduktion på andra. Organisationerna måste dock kunna styrka att ett antal kriterier är uppfyllda för att få betraktas som en museiorganisation i avgiftshänseende.

I Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet regleras avgifter för bland annat tillsyn och tillstånd. De som kan styrka att de uteslutande bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnväg eller spårväg, saknar vinstsyfte samt inte bedriver trafik i mer än begränsad omfattning är att anse som museiorganisation i avgiftshänseende. Enligt avgiftsföreskrifterna är museiorganisationer befriade från vissa avgifter och kan även erhålla en kostnadsreduktion på vissa andra avgifter.

För att betraktas som en museiorganisation i avgiftshänseende måste organisationen styrka att ovan angivna kriterier är uppfyllda. Detta görs lämpligen genom att en ansökan skickas till Transportstyrelsen.  

Inför beslutet kommer Transportstyrelsen att inhämta yttrande från Sveriges järnvägsmuseum till stöd för bedömningen av kriteriet om sökanden uteslutande bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnväg eller spårväg. Om Transportstyrelsen finner att sökanden uppfyller kriterierna för en museiorganisation enligt föreskrifterna, gäller detta tills vidare. Om verksamheten ändras så att kriterierna inte längre är uppfyllda ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Undantaget gäller flera typer av avgifter

Om organisationen får betraktas som museiorganisation innebär det att organisationen blir befriad från avgifter för tillsyn och ansökningsavgifter för:

  • gemensamt säkerhetsintyg och nationellt trafiksäkerhetstillstånd
  • säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare och nationellt infrastrukturtillstånd.
  • tillstånd för drift av spårtrafik (trafikutövning)
  • tillstånd för drift av spåranläggningar (spårinnehav) eller särskild trafikledningsverksamhet
  • godkännande av trafikplatsnamn för järnväg

Organisationen får dessutom reducerade avgifter för ärendehandläggning relaterat till ansökningar om tekniska godkännanden och undantag.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!