Remissammanställning av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer  TSF 2022-44.

Remissmaterial

Remissammanställning och författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av ändringsförfattningen som träder i kraft den 1 januari 2023.

TSFS 2022:101 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:105) om avgifter

Kontakt

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik/Spårtrafik:
Johan Ramstedt , 010-495 68 58
johan.ramstedt@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Staffan Söderberg, 010-495 46 71
staffanl.soderberg@transportstyrelsen.se

Irene Ingvarsson, 010-495 60 46
irene.ingvarsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!