Remisser där svarstiden gått ut

Här publicerar vi remisser där svarstiden gått ut. Du hittar remisser och sammanställningar av remissvar från året som gått. Om du vill ta del av äldre remissmaterial är du välkommen att kontakta oss.

När vi sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publicerar vi sammanställningen på sidan för aktuell remiss här under.

Hittar du inte det du söker? Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling.

Remissammanställning av förslag till föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-138.

Publicerades 2023-08-31

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 14 Volume I och PANS-Aerodrome (Doc 9981)

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/33 med förslag på omfattande ändringar som rör flygplatsers hinderbegränsade ytor, visuella hjälpmedel och flygplatsverksamhet.

Publicerades 2023-08-15

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 14 Volume II

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/32 med förslag på ändringar som rör certifiering och säkerhetsledningssystem, hinderbegränsade ytor och visuella hjälpmedel vid helikopterflygplatser.

Publicerades 2023-08-15

Omremiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om landströmsförsörjning till fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 30 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-74 i ert svar.

Publicerades 2023-08-14

Omremiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:119) om taxiförarlegitimation

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-144 i ert svar.

Publicerades 2023-07-19

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om obemannade luftfartygssystem (UAS)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 25 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-40 i ert svar.

Publicerades 2023-06-28

Remiss av förlag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 september 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-63 i ert svar.

Publicerades 2023-06-21

Remissammanställning förslag till nya bestämmelser om färd med bred respektive lång odelbar last

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-176.

Publicerades 2023-06-21

Remissammanställning av förslag på ändrade regler om godtagbara identitetshandlingar

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-156.

Publicerades 2023-06-21

Remissammanställning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik och redovisningscentraler

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-39.

Publicerades 2023-06-21