TSFS 2013:104
Transportstyrelsens föreskrifter om eurokurs på området yrkesmässig trafik på väg

Under kalenderår 2014 ska en euro motsvara 8,63 svenska kronor vid tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:104

I kraft 2014-01-01. PDF 19 kB

Ändringar

TSFS 2014:66

I kraft 2015-01-01. PDF 18 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2015:55

I kraft 2016-01-01. PDF 19 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2016:108

I kraft 2017-01-01. PDF 147 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2017:96

I kraft 2018-01-01. PDF 148 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2018:86

I kraft 2019-01-01. PDF 103 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2019:105

I kraft 2020-01-01. PDF 216 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2020:69

I kraft 2021-01-01. PDF 99 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2021:105

I kraft 2022-01-01. PDF 100 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2022:92

I kraft 2023-01-01. PDF 98 kB.

Ändr. 1 §.