TSFS 2018:85
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av kryptografiska nycklar och certifikat med mera för tillverkning av digitala färdskrivare

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om godkännande för tillverkning av digitala färdskrivare samt hantering av kryptografiska nycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare.

Grundform

TSFS 2018:85

I kraft 2018-10-15. PDF 227 kB