TSFS 2018:6
Transportstyrelsens föreskrifter om fartyg som trafikerar polarområdena (Polarkoden)

Dessa föreskrifter ska, om inte annat anges, tillämpas på alla svenska fartyg på internationell resa som används till sjöfart i polarområdena.

Grundform

TSFS 2018:6

I kraft 2018-03-01. PDF 773 kB