VVFS 2004:31 Vägverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar och gator

Författningen upphävd 2022-02-01 genom TSFS 2021:122

Ändringar

TSFS 2018:58

I kraft 2018-11-01. PDF 151 kB.

Upph. avsnitt 1.3–1.5, 2.1–2.7.5.1, 2.7.5.3–10, 11.3.1 och 12; utbyte av ordet Trafikverket mot Transportstyrelsen i avsnitt 14; ändr. avsnitt 11.2 och 11.7; nytt avsnitt 11.8; allmänna råd.