TSFS 2018:49
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om klimatbonusbilar

Dessa föreskrifter innehåller kriterier för bestämmande av vad som avses med bilens nypris enligt 13 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar och krav på redogörelse enligt 18 § samma förordning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2018:49

I kraft 2018-07-01. PDF 239 kB

Ändringar

TSFS 2022:79

I kraft 2022-07-12. PDF 136 kB.

Ändr. 1-4 §§; allmänna råd.