TSFS 2018:38
Transportstyrelsens allmänna råd om underhållsprogram för luftfartyg

Detta är allmänna råd till bilaga I Del-M, M.A.302 e), detaljeringsnivå i underhållsprogram, till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter.

Grundform

TSFS 2018:38

I kraft 2018-03-29. PDF 251 kB