TSFS 2018:26
Transportstyrelsens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:38

De här föreskrifterna innehåller bestämmelser om fastställande och ändring av namn på trafikplats för järnväg.

Grundform

TSFS 2018:26

I kraft 2018-05-01. PDF 199 kB