TSFS 2013:25
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till avancerad flygning med flygplan

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:25

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utbildning till avancerad flygning med flygplan.

Grundform

TSFS 2013:25

I kraft 2013-04-08. PDF 41 kB

Ändringar

TSFS 2018:25

I kraft 2018-04-08. PDF 101 kB.

Upph. TSFS 2013:25.