TSFS 2013:24
Transportstyrelsens föreskrifter om organisationer som handhar utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) och kvalificering av FSTD

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:24

Dessa föreskrifter ska tillämpas för organisationer som handhar utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) och kvalificering av FSTD och som regleras i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 290/2012.

Grundform

TSFS 2013:24

I kraft 2013-04-08. PDF 31 kB

Ändringar

TSFS 2018:24

I kraft 2018-04-08. PDF 101 kB.

Upph. TSFS 2013:24.