TSFS 2013:21
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister

Dessa föreskrifter ska tillämpas för flygmaskinister vid luftfartsutbildning, examination och utfärdande av tillstånd och auktorisation då följande certifikat, behörigheter, auktorisationer och intyg ska utfärdas eller förnyas: 1. elevtillstånd, 2. flygmaskinistcertifikat (F/EL), 3. instruktörsbehörigheter (E), 4. typbehörigheter (E), och 5. kontrollanter (E).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2013:21

I kraft 2013-04-08. PDF 489 kB

Ändringar

TSFS 2018:20

I kraft 2018-04-08. PDF 138 kB.

Ändr. 1, 2 och 4 §§.